Cả 2 du khách Anh ở Đà Nẵng mắc SASR-CoV-2 có lần xét nghiệm thứ 2 âm tính

Hai du khách Anh Đà Nẵng mắc COVID-19 có lần xét nghiệm thứ 2 âm tính.
Hai du khách Anh Đà Nẵng mắc COVID-19 có lần xét nghiệm thứ 2 âm tính.
Hai du khách Anh Đà Nẵng mắc COVID-19 có lần xét nghiệm thứ 2 âm tính.
Lên top