BV Tuệ Tĩnh: Nhiều trang thiết bị y tế phủ bụi, "đắp chiếu" không sử dụng

Nhiều máy móc trang thiết bị y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh "đắp chiếu" không sử dụng
Nhiều máy móc trang thiết bị y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh "đắp chiếu" không sử dụng
Nhiều máy móc trang thiết bị y tế của Bệnh viện Tuệ Tĩnh "đắp chiếu" không sử dụng
Lên top