BV ngàn tỉ Tây Nguyên đi vào hoạt động sau gần 10 năm xây dựng

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chính thức đi vào hoạt động.
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chính thức đi vào hoạt động.
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chính thức đi vào hoạt động.
Lên top