BV Đa khoa Gia Lai gây thiệt hại tiền tỉ: Giám đốc bệnh viện năng lực yếu

Giám đốc sở Y tế Gia Lai - Mai Xuân Hải: "Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai yếu năng lực". Ảnh Vĩnh Yên
Giám đốc sở Y tế Gia Lai - Mai Xuân Hải: "Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai yếu năng lực". Ảnh Vĩnh Yên
Giám đốc sở Y tế Gia Lai - Mai Xuân Hải: "Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai yếu năng lực". Ảnh Vĩnh Yên
Lên top