Buýt Hà Nội: Cuộc đấu không cân sức với phương tiện cá nhân và xe công nghệ

Phần lớn khu vực ngoại thành thiếu nhà chờ. Ảnh: PV
Phần lớn khu vực ngoại thành thiếu nhà chờ. Ảnh: PV
Phần lớn khu vực ngoại thành thiếu nhà chờ. Ảnh: PV
Lên top