Bưu điện Việt Nam: Nhận chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà

Bưu điện Việt Nam sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho những đối tượng có nhu cầu. Ảnh: H.A
Bưu điện Việt Nam sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho những đối tượng có nhu cầu. Ảnh: H.A
Bưu điện Việt Nam sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà cho những đối tượng có nhu cầu. Ảnh: H.A
Lên top