Bưu điện TPHCM tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà

Từ ngày 25.8, Bưu điện TPHCM sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà.
Từ ngày 25.8, Bưu điện TPHCM sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà.
Từ ngày 25.8, Bưu điện TPHCM sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà.
Lên top