Bưu điện Quảng Ngãi tổ chức hội họp trên 40 người: Không bị xử lý

Bưu điện Quảng Ngãi nơi tổ chức cuộc họp trên 40 người bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh. Ảnh: Văn Toàn
Bưu điện Quảng Ngãi nơi tổ chức cuộc họp trên 40 người bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh. Ảnh: Văn Toàn
Bưu điện Quảng Ngãi nơi tổ chức cuộc họp trên 40 người bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh. Ảnh: Văn Toàn
Lên top