Bưu điện làm mất giấy tờ của người vi phạm khi chuyển xử lý thế nào?

Người vi phạm nộp phạt vi phạm giao thông qua đường bưu điện. Ảnh: Q.N
Người vi phạm nộp phạt vi phạm giao thông qua đường bưu điện. Ảnh: Q.N
Người vi phạm nộp phạt vi phạm giao thông qua đường bưu điện. Ảnh: Q.N
Lên top