Bưu điện Hà Nội – biểu tượng hơn 100 năm của Hà Nội bất ngờ bị đổi tên

Tòa nhà Bưu điện Hà Nội bất ngờ bị đổi tên thành VNPT Hà Nội. Ảnh Trần Vương.
Tòa nhà Bưu điện Hà Nội bất ngờ bị đổi tên thành VNPT Hà Nội. Ảnh Trần Vương.
Tòa nhà Bưu điện Hà Nội bất ngờ bị đổi tên thành VNPT Hà Nội. Ảnh Trần Vương.
Lên top