Buốt lòng nhìn cảnh trẻ em vùng cao không đủ quần áo trong cái lạnh tái tê

Học sinh vùng cao không có quần áo ấm trong tiết trời giá lạnh.
Học sinh vùng cao không có quần áo ấm trong tiết trời giá lạnh.
Học sinh vùng cao không có quần áo ấm trong tiết trời giá lạnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top