Buồn chuyện gia đình, mẹ bầu ôm 2 con nhỏ ra sông tự vẫn

Người dân mới tìm được thi thể người mẹ, 2 con vẫn đang mất tích (ảnh Diễn Hoa)
Người dân mới tìm được thi thể người mẹ, 2 con vẫn đang mất tích (ảnh Diễn Hoa)
Người dân mới tìm được thi thể người mẹ, 2 con vẫn đang mất tích (ảnh Diễn Hoa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM