Bưởi Diễn được mùa, trĩu quả nhưng niềm vui của người dân vẫn chưa trọn vẹn

Bưởi Diễn năm nay được nhận xét được mùa nhưng giá thấp hơn năm trước. Ảnh: Hà Phương
Bưởi Diễn năm nay được nhận xét được mùa nhưng giá thấp hơn năm trước. Ảnh: Hà Phương
Bưởi Diễn năm nay được nhận xét được mùa nhưng giá thấp hơn năm trước. Ảnh: Hà Phương
Lên top