Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Buổi đầu đi học bơi, bé trai 5 tuổi đuối nước