Buổi chào cờ đặc biệt của hơn 1000 học sinh hướng về biển Đông

Lên top