Buộc thôi việc tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc