Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Buộc thôi việc nữ nhân viên Chi cục thuế Đà Lạt

Chi Cục thuế TP.Đà Lạt.
Chi Cục thuế TP.Đà Lạt.