Buộc nghỉ việc 2 bảo vệ tại Bệnh viện 115 Nghệ An vì để người nhà hành hung bác sĩ

2 bảo vệ Bệnh viện 115 Nghệ An đã không hoàn thành công việc (ảnh cắt từ clip)
2 bảo vệ Bệnh viện 115 Nghệ An đã không hoàn thành công việc (ảnh cắt từ clip)
2 bảo vệ Bệnh viện 115 Nghệ An đã không hoàn thành công việc (ảnh cắt từ clip)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top