Buộc cô giáo quỳ gối, ông Võ Hòa Thuận chính thức bị khai trừ Đảng

Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra sự việc phụ huynh buộc cô giáo quỳ.
Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra sự việc phụ huynh buộc cô giáo quỳ.
Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra sự việc phụ huynh buộc cô giáo quỳ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top