Buộc cách ly tự trả tiền đối với 2 phụ nữ vượt sông từ Hải Dương

Công an Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) làm việc với nữ công nhân vượt sông từ Hải Dương sang Quảng Ninh trốn khai báo y tế. Ảnh: CTV
Công an Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) làm việc với nữ công nhân vượt sông từ Hải Dương sang Quảng Ninh trốn khai báo y tế. Ảnh: CTV
Công an Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) làm việc với nữ công nhân vượt sông từ Hải Dương sang Quảng Ninh trốn khai báo y tế. Ảnh: CTV
Lên top