QUẢNG BÌNH:

Buộc cách ly tập trung vì không tuân thủ nghiêm cách ly ở nơi cư trú

Công tác khử khuẩn môi trường được các cơ quan chức năng tại Quảng Bình triển khai tích cực. Ảnh: LPL
Công tác khử khuẩn môi trường được các cơ quan chức năng tại Quảng Bình triển khai tích cực. Ảnh: LPL
Công tác khử khuẩn môi trường được các cơ quan chức năng tại Quảng Bình triển khai tích cực. Ảnh: LPL
Lên top