Bùn nhão nhoét lấp dày cả mét sau lũ, bộ đội vất vả giúp dân thu dọn

Lên top