Bụi clinker của Nhà máy xi măng Thăng Long lại trắng vịnh Cửa Lục

Bụi clinker của Nhà máy xi măng Thăng Long trắng xóa giữa vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bụi clinker của Nhà máy xi măng Thăng Long trắng xóa giữa vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bụi clinker của Nhà máy xi măng Thăng Long trắng xóa giữa vịnh Cửa Lục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top