Bức tử thai nhi – bên trong những “địa chỉ đen”: Cơ quan chức năng không thể vô can

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản 37A Phùng Hưng ngày 18.6. Ảnh: PV
Phòng khám chuyên khoa Phụ sản 37A Phùng Hưng ngày 18.6. Ảnh: PV
Phòng khám chuyên khoa Phụ sản 37A Phùng Hưng ngày 18.6. Ảnh: PV
Lên top