Bức thư "lạ" đầu năm học của Chủ tịch tỉnh Phú Yên gây xúc động mạnh

Ông Phạm Đại Dương (ngoài cùng, bên phải) nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vào năm 2018.
Ông Phạm Đại Dương (ngoài cùng, bên phải) nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vào năm 2018.
Ông Phạm Đại Dương (ngoài cùng, bên phải) nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vào năm 2018.
Lên top