Bục đường ống chuyển tải, hơn 200 lít dầu tràn ra vịnh Hạ Long

Các nhân viên xử lý dầu trên trên boong tàu sau khi đường ống chuyển tải bị bục. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các nhân viên xử lý dầu trên trên boong tàu sau khi đường ống chuyển tải bị bục. Ảnh: Nguyễn Hùng