Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bức ảnh kỷ yếu gây xôn xao lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội