Bữa đại tiệc của hương vị lá Kon Tum

Thông thường khoảng hơn 50 loại lá được chọn lựa những lá non ngon nhất, rửa sạch, ngâm nước muối được bày kín một mâm lớn.
Thông thường khoảng hơn 50 loại lá được chọn lựa những lá non ngon nhất, rửa sạch, ngâm nước muối được bày kín một mâm lớn.
Thông thường khoảng hơn 50 loại lá được chọn lựa những lá non ngon nhất, rửa sạch, ngâm nước muối được bày kín một mâm lớn.
Lên top