Bữa cơm dáo dác nấu vội cho con tật nguyền giữa vùng sạt lở

Ngôi nhà ông Hà được cho mượn để ở tạm Ảnh: Thành Trung
Ngôi nhà ông Hà được cho mượn để ở tạm Ảnh: Thành Trung
Ngôi nhà ông Hà được cho mượn để ở tạm Ảnh: Thành Trung
Lên top