Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

BTV Minh Tiệp bị tạm ngừng lên sóng VTV

BTV Minh Tiệp
BTV Minh Tiệp