BOT Quốc lộ 26 sẽ thu phí trong thời gian hơn 23 năm

Sau khi chốt phương án giảm giá, chủ đầu tư sẽ thu phí BOT Quốc lộ 26 từ ngày 16.12. Ảnh: HL
Sau khi chốt phương án giảm giá, chủ đầu tư sẽ thu phí BOT Quốc lộ 26 từ ngày 16.12. Ảnh: HL
Sau khi chốt phương án giảm giá, chủ đầu tư sẽ thu phí BOT Quốc lộ 26 từ ngày 16.12. Ảnh: HL
Lên top