BOT ở Sài Gòn phải xả trạm vì tài xế phản đối: Chủ đầu tư nói gì?

Trạm thu phí An Sương - An Lạc "xả trạm" tối 3.12
Trạm thu phí An Sương - An Lạc "xả trạm" tối 3.12
Trạm thu phí An Sương - An Lạc "xả trạm" tối 3.12
Lên top