Khánh Hòa

BOT Ninh An "bó tay" vì không có 100 đồng lẻ như BOT Cai Lậy

Trạm BOT Ninh An "bó tay" với tài xế vì chưa chuẩn bị 100 đồng. Ảnh: PV
Trạm BOT Ninh An "bó tay" với tài xế vì chưa chuẩn bị 100 đồng. Ảnh: PV
Trạm BOT Ninh An "bó tay" với tài xế vì chưa chuẩn bị 100 đồng. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top