"BOT làm đúng thì nhân dân không phản đối"

BOT Cai Lậy (Tiền Giang) hiện nay.
BOT Cai Lậy (Tiền Giang) hiện nay.
BOT Cai Lậy (Tiền Giang) hiện nay.
Lên top