BOT Đường tỉnh 830 ở Long An bắt đầu thu phí không dừng

Đường tỉnh 830, tuyến đường động lực của tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Đường tỉnh 830, tuyến đường động lực của tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Đường tỉnh 830, tuyến đường động lực của tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Lên top