BOT đầu tiên ở Long An sẽ thu phí từ ngày 18.6

BOT Đường tỉnh 830 ở Long An đã sẵn sàng thu phí.
BOT Đường tỉnh 830 ở Long An đã sẵn sàng thu phí.
BOT Đường tỉnh 830 ở Long An đã sẵn sàng thu phí.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top