BOT cầu Rạch Miễu tiếp tục thu phí đến 2028

Xe qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Xe qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Xe qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: K.Q
Lên top