BOT Cai Lậy xây dựng thêm trạm thu phí mới trên tuyến tránh

Trạm thu phí BOT Cai Lậy hiện hữu. Ảnh: K.Q
Trạm thu phí BOT Cai Lậy hiện hữu. Ảnh: K.Q
Trạm thu phí BOT Cai Lậy hiện hữu. Ảnh: K.Q
Lên top