BOT Cai Lậy bất ngờ hoãn thu phí trở lại

Ảnh chụp BOT Cai Lậy trưa 22.3.2019.
Ảnh chụp BOT Cai Lậy trưa 22.3.2019.
Ảnh chụp BOT Cai Lậy trưa 22.3.2019.
Lên top