Bỗng nhiên có rừng, xin trả không được?

Dù không có bất cứ dự án nào được phê duyệt nhưng ông Dương Văn Trần vẫn ngang nhiên quây rào, làm cổng, cấm người dân lai vãng vào khu rừng. Ảnh: LN
Dù không có bất cứ dự án nào được phê duyệt nhưng ông Dương Văn Trần vẫn ngang nhiên quây rào, làm cổng, cấm người dân lai vãng vào khu rừng. Ảnh: LN
Dù không có bất cứ dự án nào được phê duyệt nhưng ông Dương Văn Trần vẫn ngang nhiên quây rào, làm cổng, cấm người dân lai vãng vào khu rừng. Ảnh: LN
Lên top