“Bóng hồng” ngồi sau tay lái taxi

Chị Phạm Thị Phượng chia sẻ về những vui buồn của nghề lái xe taxi.
Chị Phạm Thị Phượng chia sẻ về những vui buồn của nghề lái xe taxi.
Chị Phạm Thị Phượng chia sẻ về những vui buồn của nghề lái xe taxi.
Lên top