Bóng bay trong thư của nữ sinh lớp 5 làm chúng ta thức tỉnh!

Nữ sinh lớp 5 Nguyễn Nguyệt Linh, người viết thư đề nghị lễ khai giảng không thả bóng bay để bảo vệ môi trường. Ảnh: kenh14.vn.
Nữ sinh lớp 5 Nguyễn Nguyệt Linh, người viết thư đề nghị lễ khai giảng không thả bóng bay để bảo vệ môi trường. Ảnh: kenh14.vn.
Nữ sinh lớp 5 Nguyễn Nguyệt Linh, người viết thư đề nghị lễ khai giảng không thả bóng bay để bảo vệ môi trường. Ảnh: kenh14.vn.
Lên top