Bồn kim loại in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển miền Trung

Bồn kim loại được phát hiện tại vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi
Bồn kim loại được phát hiện tại vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi
Bồn kim loại được phát hiện tại vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi
Lên top