Bốn cửa hàng Bách Hóa Xanh Nha Trang có ca mắc COVID-19 đến mua đồ

Người dân đến 1 cửa hàng Bách hóa xanh ở Nha Trang mua hàng hóa thiết yếu. Ảnh: Thu Cúc
Người dân đến 1 cửa hàng Bách hóa xanh ở Nha Trang mua hàng hóa thiết yếu. Ảnh: Thu Cúc
Người dân đến 1 cửa hàng Bách hóa xanh ở Nha Trang mua hàng hóa thiết yếu. Ảnh: Thu Cúc
Lên top