Bồn chồn đi tìm, vợ đau đớn thấy chồng treo cổ tự tử trong bệnh viện