"Bợm nhậu" miền Tây: Phạt xe thì đi... xuồng

Nhậu ở miền Tây chỉ giảm ở thành thị. Ảnh Nhật Hồ
Nhậu ở miền Tây chỉ giảm ở thành thị. Ảnh Nhật Hồ
Nhậu ở miền Tây chỉ giảm ở thành thị. Ảnh Nhật Hồ
Lên top