Bơm cát từ sà lan, tá hỏa phát hiện quả bom dài hơn 1m

Quả bom được phát hiện trên sa lan chở cát khi đang bơm cát lên bờ
Quả bom được phát hiện trên sa lan chở cát khi đang bơm cát lên bờ