Bơi thuyền thúng qua sông, 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi