Bồi thường tài nguyên rừng tại Lâm Đồng - không dễ!

Thời gian qua, tại Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ phá rừng thông. Ảnh: Thế Yên
Thời gian qua, tại Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ phá rừng thông. Ảnh: Thế Yên
Thời gian qua, tại Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ phá rừng thông. Ảnh: Thế Yên
Lên top