“Bội thực” chức danh, nghèo nàn về sáng tạo

Số lượng chức danh GS, PGS từ năm 2009 đến 2017. Đồ hoạ: HN
Số lượng chức danh GS, PGS từ năm 2009 đến 2017. Đồ hoạ: HN
Số lượng chức danh GS, PGS từ năm 2009 đến 2017. Đồ hoạ: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top